องค์บริหารส่วนตำบลจอเบาะ


บุคลากร :: ฝ่ายบริหาร


ชื่อ-สกุล : นายเฉลิมศักดิ์ แวนามะกัน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่มงาน : ฝ่ายบริหาร
ลักษณะของงาน : ฝ่ายบริหาร
โทรศัพท์มือถือ : 07-3530924
E-Mail : support@jobok.go.th

 

องค์บริหารส่วนตำบลจอเบาะ

ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180 โทร : 073530924

E-mail : Jobok-org@hotmail.co.th  phone : 073530924

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | By www.jobok.go.th
Design by webkroox.com