• 001.jpg
 • 002.jpg
 • 3.jpg
 • 007.jpg
 • 111.jpg
 • 0112.jpg
 • 121.jpg
 • 1211.jpg
 • 12121.jpg
 • 111111.jpg
 • 11111111.jpg
 • Untitled-1.jpg

การบริการของ อบต.

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

355509649371878578481030854610441206780015389790709254855457096banner 168865985banner 200759862banner 177862790banner 478166252banner 492244932

banner 559583090

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) เขียนโดย แอดมินน้อย 943
รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เขียนโดย Super User 624
มติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ เขียนโดย Super User 506
ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๗ เขียนโดย Super User 542
มติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ เขียนโดย Super User 481
ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๕๗ เขียนโดย Super User 471
โครงการตาดีกาสัมพัุนธ์ เขียนโดย Super User 716
มติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ เขียนโดย Super User 595
น้ำตกซาเบ็ง ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เขียนโดย Super User 768
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เขียนโดย Super User 614