• 001.jpg
 • 002.jpg
 • 3.jpg
 • 007.jpg
 • 111.jpg
 • 0112.jpg
 • 121.jpg
 • 1211.jpg
 • 12121.jpg
 • 111111.jpg
 • 11111111.jpg
 • Untitled-1.jpg

การบริการของ อบต.

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

355509649371878578481030854610441206780015389790709254855457096banner 168865985banner 200759862banner 177862790banner 478166252banner 492244932

banner 559583090

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการก่อสร้างรั้วกูโบร์ คสล. หมู่ 5 เขียนโดย แอดมินน้อย 1029
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบูเกะดูกู หมู่ 7 เขียนโดย Super User 865
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 2 บ้านต้นตาล เขียนโดย Super User 640
โครงการก่อสร้างรั้วกูโบร์ หมู่ 7 เขียนโดย Super User 719
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลุโบะบูดู หมู่ 8 เขียนโดย Super User 546
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก เขียนโดย Super User 510
โครงการจัดซื้อถังขยะมูลฝอย แบบมีล้อเลื่อน ฝามีช่องทิ้ง เขียนโดย Super User 1305
การจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน เขียนโดย Super User 610
ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 2 พ.ศ.2558 เขียนโดย Super User 585
ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.2558 เขียนโดย Super User 646