• 001.jpg
 • 002.jpg
 • 3.jpg
 • 007.jpg
 • 111.jpg
 • 0112.jpg
 • 121.jpg
 • 1211.jpg
 • 12121.jpg
 • 111111.jpg
 • 11111111.jpg
 • Untitled-1.jpg

การบริการของ อบต.

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

355509649371878578481030854610441206780015389790709254855457096banner 168865985banner 200759862banner 177862790banner 478166252banner 492244932

banner 559583090

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก เขียนโดย Super User 488
ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพงปือเราะ-สายเบ็ง ม.4 เขียนโดย Super User 574
ผลการเปิดซองเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบาโงปือละ-บ่อขยะ เขียนโดย Super User 216
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกือนัย หมู่ 3 เขียนโดย Super User 669
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกียวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 เขียนโดย Super User 320
การจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน ตามแบบรายงาน (สขร.๑) เขียนโดย Super User 373
รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 และ 2560 เขียนโดย Super User 688
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 เขียนโดย Super User 101
โครงการก่อสร้าง คสล. สายทางเข้าบ่อขยะ เขียนโดย Super User 690
ขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เขียนโดย Super User 185