• 001.jpg
 • 002.jpg
 • 3.jpg
 • 007.jpg
 • 111.jpg
 • 0112.jpg
 • 121.jpg
 • 1211.jpg
 • 12121.jpg
 • 111111.jpg
 • 11111111.jpg
 • Untitled-1.jpg

การบริการของ อบต.

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

355509649371878578481030854610441206780015389790709254855457096banner 168865985banner 200759862banner 177862790banner 478166252banner 492244932

banner 559583090

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโครงการปรับปรุงการใช้พลังงานเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ความมั่งคงพร้อมระบบ iot เขียนโดย Super User 44
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มุ่งนำองค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส เขียนโดย Super User 633
มติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ เขียนโดย Super User 776
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เขียนโดย Super User 530
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย Super User 802
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในตำบลจอเบาะ เขียนโดย Super User 519
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง เขียนโดย Super User 402
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของกลุ่มแม่บ้าน เขียนโดย Super User 53
โครงการฝึกอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เขียนโดย Super User 47
ประชาสัมพันธ์ประกาศนัดประชุมสภา เขียนโดย Super User 39