• 001.jpg
 • 002.jpg
 • 3.jpg
 • 007.jpg
 • 111.jpg
 • 0112.jpg
 • 121.jpg
 • 1211.jpg
 • 12121.jpg
 • 111111.jpg
 • 11111111.jpg
 • Untitled-1.jpg

การบริการของ อบต.

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

355509649371878578481030854610441206780015389790709254855457096banner 168865985banner 200759862banner 177862790banner 478166252banner 492244932

banner 559583090

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

หมู่ที่ 1 บ้านจอเบาะ

ประวัติความเป็นมา

บ้านจอเบาะเริ่มก่อตั้งเมื่อ 500 ปี มาแล้ว ในสมัยก่อนจะเต็มไปด้วยป่ามีนกนานาชนิด  ชาวบ้านชอบมาดักนกกันที่นี่ โดยใช้กรงดักนกต่อเป็นที่ดัก ซึ่งภาษาท้องถิ่นเรียกว่า"จือเบาะ" ต่อมาเพี้ยนเป็นจอเบาะก็เลยตั้งชื่อว่าบ้านจอเบาะ  

อาณาเขตของหมู่บ้าน

·ทิศเหนือ จรด หมู่บ้าน ลุโบะบายะ หมู่ที่  1  ตำบลลุโบะบายะ  อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

·ทิศใต้ จรด หมู่บ้านต้นตาล  หมู่ที่  2 ตำบลจอเบาะ   อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

·ทิศตะวันออก จรด หมู่บ้าน บูเก๊ะปาลัส หมู่ที่  4  ตำบลยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

·ทิศตะวันตก จรด หมู่บ้าน ยือเลาะ หมู่ที่ 9 บลจอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

 

หมู่ที่ 2 บ้านต้นตาล

ประวัติความเป็นมา

ประวัติหมู่บ้านบ้านต้นตาล หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าบ้าน บูเกะบูงอ มาจากคำว่า เขี้ยวหนุมานซึ่งเรียกตามภาษายาวีว่าบ้านบูเกะบูงอเดิมมีภูเขาเล็ก ๆ ลูกหนึ่งบนภูเขา แต่วันนี้เนื้อที่บนภูเขานั้นมีประมาณ 800 ไร่บนภูเขานั้นจะมีก้อนหินเล็กใหญ่วางอยู่เป็นจำนวนมาก ก้อนหินแต่ละก้อนจะมีลักษณะเป็นรู ซึ่งสามารถรองน้ำได้ พอนานๆเข้าก้อนหินนั้นจะกลายเป็นรูปลักษณะคล้าย ๆ เพชรและสวยงามมาก ซึ่งในปัจจุบันชาวบ้านมักจะนำก้อนหินบนภูเขา มาปักเป็นหลักของสุสาน หรืออีกชื่อหนึ่งว่า กูโบร์ และชาวบ้านก็ปฏิบัติตามสืบต่อกันมาประมาณ 200 ปี มาแล้วในอดีตจนถึงปัจจุบัน และเรียกหมู่บ้านบูเกะบูงอ จนถึงบัดนี้                          

อาณาเขตของหมู่บ้าน

·ทิศเหนือ จรดบ้าน จอเบาะ หมู่ที่ 1  ตำบลจอเบาะ   อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

·ทิศใต้   จรดบ้านกาบุ๊   หมู่ที่  5    ตำบลยี่งอ    อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

·ทิศตะวันออก จรดบ้านบูเกะปาลัส หมู่ที่ 4  ตำบลยี่งอ   อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

·ทิศตะวันตก จรดบ้าน โคะ หมู่ที่ 5 ตำบลจอเบาะ    อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

 

หมู่ที่3 บ้านแยะ

ประวัติความเป็นมา

แยะ เป็นชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่ง เป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ซึ่งในหมู่บ้านนี้จะมีต้นไม้อยู่ 2 ต้น ขึ้นอยู่เรียงกันเป็นจุดเด่น โดยต้นแยะ 2 ต้นนี้ จะมีสระน้ำอยู่ระหว่างกลางของต้นแยะ ซึ่งผู้ที่เลี้ยงช้างก็จะนำช้างลงสระน้ำ โดยเอาเชือกมาคล้องช้างกับต้นแยะเป็นประจำ ชาวบ้านจึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า  แยะ จนถึงปัจจุบัน

อาณาเขตของหมู่บ้าน

·ทิศเหนือ จรด ชุมชน/หมู่บ้าน ลุโบะบายะ ต.ลุโบะบายะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

·ทิศใต้ จรด ชุมชน/หมู่บ้าน ยือเลาะ ต.จอเบาะ  อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

·ทิศตะวันออก  จรด ชุมชน/หมู่บ้าน จอเบาะ ต.จอเบาะ  อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

·ทิศตะวันตก จรด ชุมชน/หมู่บ้าน ภูเขา ต.จอเบาะ   อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

 

หมู่ที่ 4 บ้านพงบือเราะ

ประวัติความเป็นมา

ในสมัยก่อนในหมู่บ้านจะมีต้นไม้ ชื่อ "ต้นบือเราะ" ซึ่งมีขนาดใหญ่มากอยู่กลางหมู่บ้าน และเป็นสถานที่จัดงานต่าง ๆ รวมทั้งเป็นสถานที่ประชุมของชาวบ้านในสมัยนั้นด้วย กิจกรรมที่จัดในสมัยนั้นเช่นงานประเพณีทางศาสนาต่าง ๆ งานเลี้ยงรื่นเริง หรือการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ เช่น การชนไก่ และอื่นๆ เป็นต้น และต้นไม้ที่ชื่อ "พงบือเราะ " นี้จะเป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้าน ถ้าบุคคลภายนอกเข้ามาในหมู่บ้านก็มักจะเรียกว่า"ไปหมู่บ้านพงบือเราะ"คำว่า พง แปลว่า ต้นไม้ มารวมกับคำว่า บือเราะกลายเป็น พงบือเราะ ซึ่งแปลว่า ต้นบือเราะ นั่นเอง ก็เลยเป็นที่รู้จักกันภายในและภายนอกนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

อาณาเขตของหมู่บ้าน

·ทิศเหนือ จรดหมู่บ้าน ยือเลาะ หมู่ที่ 9  ตำบลจอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

·ทิศใต้ จรด หมู่บ้านนากอ   หมู่ที่ 6   ตำบลจอเบาะ  อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

·ทิศตะวันออก  จรด หมู่บ้านโคะ   หมู่ที่ 5  ตำบลจอเบาะ  อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

·ทิศตะวันตก จรด ตำบลสุวารี  อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส  

    

หมู่ที่ 5  บ้านโคะ

ประวัติความเป็นมา

เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงที่ล้อมรอบด้วยป่าและอีกด้านหนึ่งล้อมรอบด้วยพื้นที่ทำนาซึ่งเป็นที่เรียกขนานนามว่า บ้าน "โคะ" ซึ่งเป็นศัพท์จากภาษาพื้นบ้านลักษณะของการสร้างบ้านนั้น ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรือนไม้ ซึ่งเสาบ้านมักจะยกสูงจากพื้นดิน อันนี้อาจจะด้วยความปลอดภัยจากสัตว์ร้าย เช่น งู  ตะขาบ และอื่น ๆ และจากความเชื่อจากโหราศาสตร์ในสมัยโบราณก็เพราะว่าสาเหตุมาจากอิทธิพลของศาสนาพราหม์ในอดีต

อาณาเขตของหมู่บ้าน

·ทิศเหนือ จรดบ้าน นากอ หมู่ที่  6 ตำบลจอเบาะ  อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

·ทิศใต้ จรดบ้านแยะ  หมู่ที่ 3  ตำบลจอเบาะ  อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

·ทิศตะวันออก จรดบ้าน ต้นตาลจอเบาะหมู่ที่ 2  ตำบลจอเบาะ  อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

·ทิศตะวันตก จรดบ้าน พงบือเราะ หมู่ที่ 4  ตำบลจอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

 

หมู่ที่ 6 บ้านนากอ

ประวัติความเป็นมา

พื้นที่ดั้งเดิมของหมู่บ้านเป็นพื้นที่ป่ามีต้นขนุนขึ้นมาก จากนั้นชาวบ้านเริ่มมีการบุกเบิกพื้นที่จากพื้นที่ป่าให้กลายเป็นที่อยู่อาศัย และกลายเป็นหมู่บ้านไปในที่สุด คนในหมู่บ้านในสมัยนั้นก็เลยเรียกว่า "บ้านนากอ"

นากอ เป็นภาษามลายูท้องถิ่น แปลเป็นภาษาไทยแปลว่าต้นขนุน ชาวบ้านในหมูบ้านตั้งชื่อหมู่บ้านตามลักษณะพืชพรรณธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้น

          - เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านในปี พ.ศ. 2224 หรือประมาณ 320 ปี มาแล้ว

          - คนกลุ่มแรกที่มาเริ่มก่อตั้งหมูบ้าน/ชุมชน

           คนกลุ่มแรกจะเป็นชาวบ้านดั้งเดิมที่มาสร้างบ้านเรือนเพื่อที่อยู่อาศัยและทำการถางป่าเพื่อปลูกพืชผัก ผลไม้มาบริโภคเป็นอาหารต่อมาก็มีการขยายพื้นที่ไปเรื่อยๆ เป็นหลายครอบครัวจนมาเป็นหมู่บ้านไปในที่สุด

อาณาเขตของหมู่บ้าน

·ทิศเหนือ   จรดหมู่บ้าน ภูเขา ตำบลจอเบาะ  อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

·ทิศใต้  จรดหมู่บ้าน พงบือเราะหมู่ที่ 4  ตำบลจอเบาะ  อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

·ทิศตะวันออก จรดหมู่บ้าน ตะลาฆอสะโต หมู่ที่ 8   ตำบลจอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

·ทิศตะวันตก  จรดตำบลสุวารี  อำเภอรือเสาะ จ.นราธิวาส

 

หมู่ที่7 บ้านลูโบะปาเระ

ประวัติความเป็นมา

 พื้นที่ดั้งเดิมเป็นพื้นที่ป่า มีหนอง บึง คลอง จำนวนมาก มีการบุกเบิกพื้นที่จากพื้นที่ป่าทั้งหลายมาหลายมาเป็นที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านในที่สุด คำว่า" ลูโบะ" เป็นภาษามลายูท้องถิ่นแปลเป็นภาษาไทยว่า หนอง บึง        คำว่า "ปาเระ "เป็นภาษามลายูท้องถิ่น แปลเป็นภาษาไทยว่า คลอง ดังนั้น บ้านลูโบะปาเระ  ซึ่งเป็นภาษามลายูท้องถิ่น แปลเป็นภาษาไทยว่า หนอง บึง คลอง นั่นเอง

อาณาเขตของหมู่บ้าน

·ทิศเหนือ จรดบ้านนากอ  หมู่ที่ 6  ตำบลจอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

·ทิศใต้ จรดบ้าน อาแว  ต.มะรือโบตก  อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

·ทิศตะวันออก  จรดบ้าน ตะลาฆอสะโต  หมู่ที่  8  ตำบลจอเบาะ  อ.ยี่งอ

·ทิศตะวันตก จรด ชุมชน/หมู่บ้าน บราโอ ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

 

หมู่ที่ 8 บ้านตะลาฆอสะโต

ประวัติความเป็นมา

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน เดิมหมู่บ้านคนส่วนใหญ่จะเรียกว่าบ้าน ปาเซปูเต๊ะ แต่ต่อมาได้มีคนค้นพบสถานที่แห่ง

หนึ่ง ซึ่งใกล้ ๆนั้น ได้มีต้นกระท้อนต้นหนึ่ง ซึ่งต้นใหญ่มาก ภาษามลายูเรียกว่า ปาหอซือโต ต่อมาจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นตะลาฆอสะโต สืบมาจนถึงปัจจุบัน

อาณาเขตของหมู่บ้าน

        ·ทิศเหนือ จรดบ้าน นากอ หมู่ที่  6  ตำบลจอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

        ·ทิศใต้ จรด บ้าน บาโงระนะ ต.มะรือโบตก  อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

        ·ทิศตะวันออก จรดบ้าน ต้นตาล   หมู่ที่ 2 ตำบลจอเบาะ  อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

        ·ทิศตะวันตก จรดบ้าน ลุโบะปาเระ หมู่ที่  7  ตำบลจอเบาะ  อ.ยี่งอ  จ.นราธิวาส

 

หมู่ที่9 บ้านยือเลาะ

ประวัติความเป็นมา

ที่มาของชื่อหมู่บ้านคำว่า "ยือเลาะ"ภาษาท้องถิ่นแปลเป็นภาษาไทยว่า "หลุม"จากการบอกเล่าของชาวบ้านในสมัยก่อน เดิมเป็นเส้นทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อ เส้นทางในบ้านยือเลาะ เป็นดินโคลนในช่วงฤดูฝน ถนนในหมู่บ้านเป็นหลุมเป็นบ่อ จนชาวบ้านในแถวนั้นเรียกถนนที่ดินเป็นหลุมเป็นบ่อนั้นว่า "ยือเลาะ"จนติดปากมาจนถึงปัจจุบัน

อาณาเขตของหมู่บ้าน

·ทิศเหนือ   จรดบ้าน แยะ  หมู่ที่ 3  ตำบลจอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

·ทิศใต้  จรดบ้านพงบือเราะ  หมู่ที่  4  ตำบลจอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

·ทิศตะวันออก จรดบ้าน จอเบาะ ต.จอเบาะ  อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

·ทิศตะวันตก จรดตำบลสุวารี   อำเภอรือเสาะ  จ.นราธิวาส

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช