• 001.jpg
 • 002.jpg
 • 3.jpg
 • 007.jpg
 • 111.jpg
 • 0112.jpg
 • 121.jpg
 • 1211.jpg
 • 12121.jpg
 • 111111.jpg
 • 11111111.jpg
 • Untitled-1.jpg

การบริการของ อบต.

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

355509649371878578481030854610441206780015389790709254855457096banner 168865985banner 200759862banner 177862790banner 478166252banner 492244932

banner 559583090

องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. พร้อมไหล่ทาง หมู่ ๑ บ้านจอเบาะ เขียนโดย Super User 331
รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี2560 เขียนโดย Super User 66
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2559 เขียนโดย Super User 38
รายงานการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 เขียนโดย Super User 29
รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 ถังขยะ เขียนโดย Super User 64
จัดจ้างโครงการบุกเบิกถนนพร้อมหินคลุก สายกูโบร์-ลูโบะกือทุง เขียนโดย Super User 434
จัดจ้างโครงการบุกเบิกถนน สายจอเบาะ-กูเล็ง เขียนโดย Super User 441
จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลูโบะบูดู เขียนโดย Super User 276
จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพงปือเราะ-ซาเบ็ง เขียนโดย Super User 257
จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนากอ-พงปือเราะ เขียนโดย Super User 262