นายเฉลิมศักดิ์  แวนามะกัน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

 

                       

นางมารยานี  สะนิ                                          นายสะแปอิง  นาแว

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ          รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

 

 

นายมะไซนุง  มีนา

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ